Privacy

Praktijk Kosi werkt volgens de regels die de overheid heeft opgesteld over geheimhouding en vertrouwelijkheid in de jeugdhulpverlening.

In de Jeugdwet staat omschreven welke rechten en plichten ouders en kinderen hebben. Hoofdstuk 7 van de Jeugdwet gaat over de rechten ten aanzien van het dossier, toestemming en geheimhouding. Deze wet is te vinden op de website www.overheid.nl

Tijdens de hulpverlening wordt een dossier bijgehouden. Daarin staat bijvoorbeeld de informatie van het aanmeldformulier, resultaten van psychlogisch onderzoek en verslaglegging over het verloop van de de behandeling. Op het dossier geldt een geheimhoudingsplicht. Gezagdragende ouders mogen dit dossier inzien en een kopie vragen. Wanneer informatie met derden wordt gedeeld, is hiervoor de toestemming nodig van de ouders met gezag. Wanneer uw kind 12 jaar of ouder is, moeten wij ook toestemming hebben van uw kind om de informatie met ouders of derden te delen. Er wordt gestreefd naar een goede samenwerking met huisartsen en collega’s binnen de regio. Met uw toestemming wordt een kopie van de verslaglegging verstuurd naar de verwijzer. Indien gewenst wordt samenwerking gezocht met een hulpverlener binnen het netwerk van de praktijk (bijvoorbeeld een psychiater of diëtist).